In drie stappen naar een sterk (strategisch) communicatieplan

Strategisch communicatieplan

In drie stappen naar een sterk (strategisch) communicatieplan

Een strategisch communicatieplan schrijf je niet alleen omdat het moet, maar ook om ervoor te zorgen dat de juiste boodschap jouw doelgroep bereikt. Zo behaal je jouw communicatiedoelstellingen. Wat is ervoor nodig om een communicatieplan te laten slagen? Wat mag zeker niet ontbreken? In deze blog begeleiden we jou in 3 stappen naar een sterk communicatieplan.

Wat is een (strategische) communicatieplan?

Een communicatieplan geeft inzicht in de communicatiedoelen van een bedrijf. Je zet alle neuzen dezelfde kant op en informeert medewerkers over de doelen waar zij naar toewerken. Een communicatieplan geeft houvast om consistent te werk te gaan, maakt duidelijk hoe je jouw doelen bereikt en geeft inzicht in de doelgroep. We vertellen je graag hoe je een sterk plan ontwikkelt. Bepaal als eerst je communicatiedoel(en). Voorbeelden van communicatiedoelen zijn:

  • Meer merkbekendheid
  • Meer product-verkopen
  • Nieuwe leden binnenhalen
  • Een positiever imago krijgen

Stap 1: maak een interne analyse

Jouw communicatieplan begint met een interne analyse. Dankzij een interne analyse ontdek je de sterktes en zwaktes van de organisatie. Beschrijf waar je voor staat en waar je naartoe wilt als bedrijf (missie en visie). Kijk vervolgens naar de doelgroep. Op wie richt je jouw communicatie? Dit kunnen ook meerdere doelgroepen zijn. Probeer deze altijd zo specifiek mogelijk te benoemen. Persona’s zijn een fijn hulpmiddel hierbij. Een persona is een fictief persoon die dient als afspiegeling van jouw doelgroep(en). Als je de doelgroep goed voor ogen hebt, formuleer je een kraakheldere boodschap. Probeer zo beknopt mogelijk te beschrijven wat je jouw doelgroep wil meegeven.

 

Stap 2: maak een externe analyse

Voor een helder communicatieplan is het belangrijk om te weten wat er speelt in de omgeving van jullie organisatie. Kort gezegd geeft de externe analyse je een beeld over kansen en bedreigingen voor het bedrijf. 

Bepaal wie belangrijke stakeholders zijn. Stakeholders – of belanghebbenden – zijn mensen die ‘iets’ met jou te maken hebben of krijgen. Met wie werk je veel samen of met wie zou je meer samen moeten werken? Dat kunnen klanten zijn, medewerkers, leveranciers of bijvoorbeeld omwonenden.

Vergeet ook niet om in te spelen op trends en ontwikkelingen in jouw branche. Dit versterkt jouw positie ten opzichte van de concurrentie. Bij belangrijke trends of ontwikkelingen is de kans groot dat jouw concullega’s hierop inspelen. En je wilt zeker niet achterlopen! Denk eens na over welke trends en ontwikkelingen jij je zorgen maakt en welke juist interessante kansen bieden. 

 

Stap 3: maak (strategische) keuzes

Je hebt al veel informatie verzameld. Nu is de kunst om keuzes te maken. Waar sta je voor? Welke strategisch inhoudelijke keuzes passen het best bij je bedrijf of organisatie en de gestelde doelstellingen?

Een belangrijk punt dat vaak over het hoofd gezien wordt, is de toegevoegde waarde. Vergeet niet om jouw Unique Selling Point expliciet te benoemen. Dit is die ene eigenschap die jouw bedrijf beter maakt dan de concurrentie. Een uniek verkoopargument en een specifiek voordeel waardoor jouw bedrijf opvalt tussen alle andere bedrijven.

Tot slot denk je na over welke middelen en kanalen nodig zijn om de doelgroep te bereiken. Worden deze middelen al ingezet? Wat mis je nog? Houd de customer journey – de ‘reis’ die een klant aflegt bij het kopen van een dienst of product – goed in de gaten.

 

Hulp nodig bij een strategisch communicatieplan?

Een goed strategisch communicatieplan is heel belangrijk, maar het opstellen ervan is vaak een tijdrovend proces. Wij werken graag met jou samen om tot de kern te komen. Dat doen wij aan de hand van het Strategisch Communicatie Frame. Dit is een praktische methode voor een effectief strategisch communicatieplan. Meer weten?