Crisiscommunicatie voor VVGM

Crisiscommunicatie voor VVGM

In tijden van crisis is effectieve communicatie van cruciaal belang. Toen Rusland voor het eerst Oekraïne aanviel en de eerste vluchtelingen binnenstroomden, zocht Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) ondersteuning. De vraag vanuit de organisatie was duidelijk: ze hadden een communicatieadviseur nodig. Iemand die zowel strategisch als uitvoerend kon zijn en direct kon inspringen op crisiscommunicatie tijdens de eerste fase van deze onzekere periode. CommunicatieKrachten werd ingevlogen! Kim den Bieman droeg met volle toewijding bij aan de veerkracht van VGGM. 

Het resultaat? Directe, hands-on crisiscommunicatie.

We werkten samen met gemeenten en ondersteunden hen bij directe crisiscommunicatie richting vluchtelingen en andere betrokkenen. Dit deden we door de communicatie regionaal op te pakken. Kim kon snel opschalen waar nodig en zorgde voor effectieve communicatie, afgestemd op de doelgroep en de fases van de crisis. De communicatie droeg bij aan de voorlichting van vluchtelingen en het creëren van draagvlak bij de doelgroepen. 

Onze aanpak; hoe gaan we te werk?

Doordacht en gestructureerd. Kim bracht de stakeholders in kaart en hield de interne en externe situatie nauwlettend in de gaten. Vervolgens stelden we een communicatie-aanpak op én voerden we deze uit in nauwe samenwerking met het communicatieteam van VGGM.

Adwin, teammanager Communicatie bij VGGM, deelde zijn ervaring met Kim: “Tijdens de Oekraïnecrisis was Kim een welkome aanvulling in het communicatieteam van VGGM. Ze is veelzijdig en flexibel inzetbaar. Snel ingewerkt en in staat om in een politiek complexe omgeving haar weg te vinden en tot resultaat te komen. 
Een mooi voorbeeld is de manier waarop ze snel en met een strategische blik de informatiebehoefte van de verschillende (meertalige) doelgroepen in kaart bracht. Met deze analyse in de hand ging ze het gesprek aan met de collega’s van de betrokken gemeenten om vervolgens te komen tot een praktisch ingerichte website en andere middelen.” 

Bij CommunicatieKrachten begrijpen we hoe belangrijk het is om te kunnen vertrouwen op professionals zoals Kim. Haar betrokkenheid, strategisch inzicht en vermogen om op diverse doelgroepen af te stemmen, maken haar een waardevolle aanwinst voor ons team. Met haar passie voor crisiscommunicatie en haar toewijding aan het vergroten van de veerkracht in regio Gelderland-Midden, draagt Kim bij aan een sterke samenleving waarin effectieve communicatie essentieel is.

Ook voorbereid zijn op een crisis?

CommunicatieKrachten adviseert, voert uit en bewaart de rust. Eens overleggen over de opties?