Een creatieve kijk op de 1,5 meter samenleving met Design Thinking

Een creatieve kijk op de 1,5 meter samenleving met Design Thinking

Een creatieve kijk op de 1,5 meter samenleving met Design Thinking

“We zullen met elkaar moeten zoeken naar het nieuwe normaal in de anderhalvemetersamenleving”, zei premier Mark Rutte vorige week in zijn persconferentie. Dat wordt voor veel organisaties een grote uitdaging. Het gaat hoe dan ook een grote impact hebben op bijvoorbeeld winkels, horeca, sportscholen, vervoersbedrijven, kapperszaken, scholen en kantoren. Hoe kunnen bedrijven het beste omgaan met deze nieuwe, complexe situatie? De Design Thinking methode kan ons daarbij helpen.

 

Wat is Design Thinking?

Design Thinking gaat uit van het creëren van oplossingen door te kijken naar behoeften van gebruikers. Het is een werkwijze om vraagstukken inzichtelijk te maken, door er op een andere manier naar te kijken. De werkwijze is oplossingsgericht en bestaat uit vijf onderdelen. Toch is Design Thinking geen lineair proces. Je gaat steeds heen en weer tussen het ontwikkelen van een oplossing en het testen van de oplossing bij gebruikers, totdat je iets bereikt wat gebruikers willen hebben en in staat zijn te gebruiken.

Oplossen van complexe problemen

Met Design Thinking voorkom je dat je oplossingen of producten bedenkt waar niemand behoefte aan heeft. Het wordt met name gebruikt voor het oplossen van complexe problemen. Denk aan de aanleg van nieuwe snelwegen, het werven van jong talent in de IT-branche of het garanderen van de veiligheid in een uitgaansgebied. De nieuwe anderhalvemetersamenleving is ook zo’n complexe, nieuwe situatie waar we nog mee moeten leren omgaan. We moeten oplossingen bedenken voor een probleem dat we nog maar net kennen. Een probleem dat grote gevolgen heeft voor alles wat we doen in ons leven. De anderhalvemetersamenleving vraagt om een effectieve, doordachte aanpak en Design Thinking helpt jou hierbij.

De vijf onderdelen van Design Thinking

Design Thinking bestaat uit vijf onderdelen, namelijk: empathise, define, ideate, prototype en test. Allereerst wordt gekeken naar de gebruiker. Wat wil hij en waar loopt hij tegenaan? Vervolgens wordt het probleem beschreven in een probleemstelling. Daarna worden alle mogelijke ideeën voor dit probleem benoemd in een brainstormsessie. Je kunt hierbij echt out of the box gaan. Design Thinking is een manier om creatief met problemen om te gaan. Het beste idee wordt vervolgens uitgewerkt tot prototype en getest bij de doelgroep. Zijn zij tevreden? Dan komt het product op de markt. Zo niet, dan wordt de cyclus vanaf de brainstormsessie herhaald.

Design Thinking en de anderhalvemetersamenleving

Design Thinking helpt je om effectieve oplossingen te bedenken voor de anderhalvemetersamenleving. Het laat je er op een andere manier naar kijken. Hoe ga je als restauranteigenaar jouw zaak inrichten? Hoe ga je als bedrijf om met klantafspraken, meetings, recruitment en productontwikkeling? Hoe zorg je als supermarktmanager dat jouw klanten het belang van de anderhalve meter afstand in blijven zien? Door deze probleemstellingen te benaderen vanuit de Design Thinking methode – dus met de doelgroep centraal – kom je tot creatieve en duurzame oplossingen.

Design Thinking in het DNA van CommunicatieKrachten

Design Thinking zit in het DNA van CommunicatieKrachten. Wij gebruiken Design Thinking bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van customer journeys, om zo onze communicatieoplossingen beter aan te laten sluiten bij de wens van de doelgroep. Ook gebruiken we losse elementen van de Design Thinking-aanpak. Voor VerhuisLab hebben we bijvoorbeeld een ‘empathy canvas’ gemaakt, voor Buitencentrum een filmpje om ons prototype te presenteren en voor Dichterbij een elevator pitch om een voorstel voor een Hackathon te presenteren. Daarnaast gebruiken we Design Thinking bij onze Employer Branding trajecten. We interviewen en doen onderzoek onder de medewerkers van de organisatie. Zo brengen we het probleem in kaart, alvorens we overgaan tot het bedenken van een effectieve oplossing. We toetsen deze oplossing vervolgens ook meerdere malen bij de medewerkers, zodat we zeker weten dat deze aanslaat.

Wil jij brainstormen over de specifieke oplossingen binnen jouw organisatie voor de nieuwe anderhalvemetersamenleving? Loop jij tegen een communicatie of vormgeving probleem aan? Neem dan contact op met CommunicatieKrachten.

 

Geschreven door: Sanne Müskens